Jes-a
Risme Oblijn

"Jes-a geeft jongeren de ruimte. Om hun stem te laten horen en het beste uit zichzelf te halen."

De laatste decennia is er veel aandacht voor groepen jeugd op straat. Veelal gaat het feit dat het vertoeven op straat gezien wordt als een probleem de aanwezigheid van deze jeugd wordt rondhangen genoemd en het gedrag wordt meestel als hinderlijk en ongewenst ervaren door buurtbewoners. Deze groepen zorgen voor overlast deze notitie beschrijf de stand van zaken met betrekking tot een aanpak van het werk met straatgroepen (accommodatiegebonden werker)

In volgorde beschrijven we:
  • de plek die de jongeren op straat innemen;
  • wat is jeugd-en jongerenwerk;
  • Wat verstaan we onder straatgroepenwerk;
  • Welke problemen ondervinden straatgroepen op straat;
  • welke bijdrage kan deze vorm van ambulantwerk jongerenwerk leveren aan de verbetering van de positie van de jeugd op straat in relatie tot een veilige woonomgeving;
  • welke middelen zijn daarvoor nodig

De positie van de jeugd op straat.
 

Lees meer...
 

Login